Nowoczesne TV dla branży HoReCa: Wsparcie z KPO

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) stanowi kluczową inicjatywę w Polsce, mającą na celu odbudowę gospodarki po skutkach pandemii COVID-19 oraz zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiając szeroki zakres działań, KPO stawia cele, obejmujące obszary od transformacji cyfrowej po zieloną rewolucję, inwestycje w edukację, opiekę zdrowotną oraz wiele innych aspektów życia społecznego i gospodarczego.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy postanowiono wesprzeć także branżę hotelarską, restauracyjną i turystyczną, której funkcjonowanie mocno ucierpiało w wyniku pandemii. Jednym z obszarów wsparcia jest wymiana sprzętu TV oraz modernizacja systemów telewizji hotelowej.

Inwestycje w branżę HoReCa: Pomoc dla najbardziej poszkodowanych

W ramach reformy A1.2 „Dalsze ograniczenia obciążeń regulacyjnych i administracyjnych” KPO alokuje 500 mln euro na wsparcie dla przedsiębiorstw, szczególnie tych z sektora HoReCa, turystyki i kultury. Wsparcie obejmuje różne działania, a jednym z nich jest modernizacja infrastruktury hotelowej, w tym wymiana przestarzałego sprzętu TV na nowoczesne modele.

Celem inwestycji jest umożliwienie rozszerzenia lub zmiany profilu działalności podmiotów, zwłaszcza tych z sektora HoReCa. Wsparcie ma na celu modernizację małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw z sektorów HoReCa, kultury i turystyki. To konkretne wsparcie dla podmiotów, które doświadczyły trudności związanych z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią.

 

Nowoczesne telewizory dla branży HoReCa

 

Wsparcie dla nowoczesnych systemów telewizji hotelowej

W kontekście hoteli modernizacja systemów telewizji stanowi kluczowy element, aby sprostać oczekiwaniom gości i dostosować się do nowych trendów w obszarze rozrywki. Co ważne, działania związane z inwestycją obejmują nie tylko wsparcie dla bazy usługowej czy produkcyjnej, ale również podnoszenie kwalifikacji pracowników. To również bardzo istotny element, który może dać ogromne szanse rozwoju wielu obiektom.

Nabór na projekty: Szansa dla przedsiębiorstw

Wybór przedsięwzięć z sektora HoReCa, kultury i turystyki będzie dokonywany w formie konkursu, planowanego na I półrocze 2024 roku. To okno możliwości dla firm z tych sektorów, aby zgłosić projekty modernizacyjne, obejmujące również wymianę sprzętu TV na nowoczesne telewizory dostosowane do potrzeb współczesnych podróżnych.

Liczysz na wsparcie przy składaniu wniosku? Skontaktuj się z naszym doradcą i wspólnie zaplanujcie sposób ubiegania się o wsparcie z KPO.

 

Wymiana sprzętu TV

 

Nowa era telewizji hotelowej: Innowacyjne rozwiązania z KPO

Wprowadzenie nowoczesnych telewizorów i systemów telewizji hotelowej z wykorzystaniem środków z KPO to nie tylko dostosowanie się do zmieniających się oczekiwań gości, ale także szansa na zainwestowanie w innowacje. Nowoczesne rozwiązania wspierane przez sztuczną inteligencję (AI) to prosta droga do poniesienia jakości usług, ale przede wszystkim do oszczędności dla hotelu. Telewizory z AI nie tylko poprawią jakość usług, ale również staną się elementem odróżniającym ofertę hotelu na konkurencyjnym rynku.

Wdrażanie Krajowego Planu Odbudowy otwiera przed przedsiębiorstwami z sektora HoReCa nowe możliwości, a wymiana sprzętu TV na nowoczesne telewizory to jedno z wielu korzystnych działań, które przyczynią się do ożywienia tej ważnej dla gospodarki branży. Inwestycje z KPO są nie tylko wsparciem finansowym, ale także impulsem do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które przysłużą się całej branży i przyczynią się do zrównoważonego rozwoju sektora hotelarskiego.