Polityka Prywatności

Administrator serwisu illumioapp.com

Administratorem serwisu internetowego www.ilumioapp.com (dalej: „iLumio”) jest spółka Dawone Hotel Integrator Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: al. Jana Pawła II 43b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001001426 (dalej: „Dawone”).

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych osobowych:

Dawone przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy wypełnią formularz kontaktowy dostępny w serwisie internetowym iLumio.

Kategorie danych osobowych:

Kategorie danych przetwarzanych w związku z wysłaniem zapytania poprzez formularz kontaktowy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane w formularzu kontaktowym, w tym przesłanie zamówionej informacji handlowej od Dawone.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika.

Udostępnianie danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych są następujące kategorie podmiotów:

  • podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Dawone
  • podmioty zajmujące się obsługą klientów Dawone

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani organizacji międzynarodowej.

Informacja o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych:

Kopię danych można uzyskać od Dawone wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@ilumio.tv

Okres przetwarzania danych:

Okres przetwarzania danych osobowych to 3 lata od dnia udzielenia zgody.

Informacja o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą:

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

  • prawo do żądania od Dawone dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W celu skorzystania z praw, o których mowa Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą na mailowy na adres: info@ilumio.tv. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne jednak w części obejmującej adres e-mail niezbędne do celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Dane nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.