Interactive Guest Service

iLumio

RODO – co oznacza dla branży hotelarskiej?

02/07/2018 11:48 Blog

 

Konsumenci mają świadomość tego, że udostępnianie własnych danych osobowych jest dla wielu firm źródłem dochodów, dlatego coraz ostrożniej je przekazują oraz oczekują skutecznych zabezpieczeń. W jaki sposób RODO wpłynie na ich bezpieczeństwo oraz jakie wyzwania czekają branżę hotelarską w kontekście nowych przepisów?

 

RODO jest tematem, o którym mówi zarówno cała Polska, jak i Unia Europejska. Kontrowersje związane z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych dotyczą nie tylko firm, instytucji, czy sklepów internetowych, ale także hoteli, które przetwarzają nasze dane na serwerach. Nie jest wielkim odkryciem, że obiekty hotelowe gromadzą szereg informacji o swoich gościach – nie są to jednak jedynie takie dane jak: imię, nazwisko, adres czy numer telefonu. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że hotele mogą przechowywać także zapisy rozmów telefonicznych, czy wizerunek gości utrwalony na monitoringu, a jeśli obiekt hotelowy oferuje swoim klientom usługi SPA, to zachowuje też informacje o stanie zdrowia swoich klientów. Zatem na jakie zmiany będzie musiała nastawić się branża hotelarska w kontekście RODO?

 

Niezależnie od tego gdzie jesteśmy, musimy chronić swoje dane osobowe. Właśnie z tego powodu Unia Europejska wprowadziła szereg nowych i spójnych zasad. Najważniejszą z nich jest całkowita minimalizacja danych. W praktyce oznacza to, że hotel powinien przetwarzać tylko te informacje, które są niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej realizacji usługi hotelarskiej. Zatem pracownicy ośrodka nie powinni wymagać już od nas ani numeru dowodu osobistego ani nie powinni też dokonywać kserokopii dokumentów tożsamości. Jednak w przypadku ewentualnych roszczeń związanych z nieprawidłową realizacją usługi hotelarskiej, personel ma prawo żądać od klienta podania adresu zamieszkania i numeru PESEL.

 

Analogiczne wygląda to w przypadku korzystania z usług sanatoryjnych oraz odnowy biologicznej – klienci są zobowiązani do uzupełnienia karty o stanie zdrowia. Kolejną rewolucją okazać się może “prawo do bycia zapomnianym”. Daje to klientom możliwość złożenia wniosku o natychmiastowe usunięcie wszelkich informacji o gościu, zebranych zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Podczas rejestracji w hotelu mało kto zwraca uwagę na to jaki dokument podpisuje i co dokładnie on zawiera. A szkoda, bo karta meldunkowa zawiera wiele zapisów służących, np. celom marketingowym. Unia Europejska zadbała także o ten aspekt. Branża hotelarska jest zobowiązana do przejrzystego komunikowania i przedstawienia gościom zrozumiałej informacji o fakcie, jak i celu przetwarzania danych osobowych.   

 

Zmiany mają to do siebie, że niosą ze sobą lęk i strach, jednak dla hotelarzy będą się one wiązać także z dużym wyzwaniem. Adaptacja do nowych procedur jest konieczna i będzie jeszcze trudniejsza do zrealizowania dla tych, którzy nie przestrzegali do tej pory zasad bezpieczeństwa danych osobowych. Za niedostosowanie się do unijnych przepisów, RODO wprowadza także sankcje pieniężne, które mogą być naprawdę dotkliwe. Ich górną granicę stanowi niebotyczna kwota  20.000.000 Euro albo 4% rocznego światowego obrotu za poprzedni rok obrachunkowy. Ustawodawcy unijni przewidzieli również możliwość przeprowadzenia audytu ochrony danych osobowych przez podmioty certyfikujące. W przypadku Polski będzie to Urząd Ochrony Danych Osobowych, a także organy prywatne, działające na mocy pełnomocnictwa UODO.

 

Każdy hotel, bez względu na jakość świadczonych usług, powinien zapewnić swoim gościom prywatność. Dostosowanie się do przepisów RODO na pierwszy rzut oka może być kłopotliwe, jednak dyskrecja oraz poczucie bezpieczeństwa klientów wpłynie na dobrą renomę, która w branży hotelarskiej jest bezcenna.

 

Back

Zapraszamy do kontaktu

iLumio

Daniel Walczyk Konsultant ds. Sprzedaży

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policyand Terms of Service apply.